Постмодерната литература

 

доц. д-р Димитър Камбуров

гл.ас. д-р Дарин Тенев

 

Дисциплината има за задача да запознае студентите с основните измерения на онова, което е назовавано „постмодерна литература”, да се обсъдят някои от най-представителните автори, попадащи под това название и да се разгледат основни теоретични трудове, които едновременно уясняват постмодерното и го проблематизират.

Един от фокусите на курса ще бъде дискутирането на границите на постмодерната литература и в тази връзка ще се разглеждат също автори, които неса пряко свързвани обикновено с това име като Морис Бланшо или Фридрих Дюренмат.

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Що е постмодерна литература? Опити за определение.

2

2.

Хорхе Луис Борхес: вавилонската библиотека и разклоняващите се пътеки.

2

3.

Разбирането на Ж.-Ф. Лиотар за постмодерно.

2

4.

„Нюйоркската трилогия” на Пол Остър

2

5.

Морис Бланшо и изличаващото се писане

2

6.

Фридрих Дюренмат. Постмодерност и мит

2

7.

Джон Фаулз, „Грешницата от Лайм Риджис”

2

8.

Висок модернизъм, абсурдизъм и постмодернизъм

2

9.

Самюел Бекет и литературата на изчерпването

2

10.

Постмодерната естетика и Ако пътник в зимна нощ на И. Калвино

2

11.

Ризомата срещу дървото. Дельоз и Гатари

2

12.

Милорад Павич: речници и кръстословици

2

13.

Хулио Кортасар, или случайност и необходимост в повествователния дискурс

2

14.

Георги Господинов: може ли носталгията да е постмодерна?

2

15.

Милен Русков и как се съграждат литературни езици

2

 

 

Форми и методи на оценяване:

Формата на изпитване е устна. Предполага се студентите да са се запознали с основните теоретични проблеми при определянето на постмодерното, като в рамките на изпита трябва да представят устен анализ на избран от тях постмодерен роман (или друго произведение) и да могат да откроят в какво се състои постмодерното и доколко е определящо за социалното възприемане на произведението.    

 


Литература:

 

Основни текстове за обсъждане:

Хорхе Луис Борхес, Измислици, София: Колибри, 2010.

 • „Тльон, Укбар, Orbis Tertius”
 • „Пиер Менар, автор на Дон Кихот
 • „Лотарията във Вавилон”
 • „Вавилонската библиотека”
 • „Градината с разклоняващите се пътеки”
 • „Фунес паметливият”

 

Жан-Франсоа Лиотар

 • Постмодерната ситуация, София: Наука и изкуство, 1996.
 • Постмодерното, обяснено за деца, София: КХ, 1993.
 • Нечовешкото („Пренаписване на модерността”, „Времето, днес”, „Моментът, Нюман”, „Възвишеното, авангардът”, „Репрезентация, презентация, непрезентируемо”, „подир възвишеното, състояние на естетиката”), София: СОНМ, 1999.
 • Постмодерни поуки, София: КХ, 2002.

 

Миглена Николчина

 • „Постмодернистката библиотека”, В: „Общуване с текста”, съст. А. Ангелов, А.Кьосев, София, УИ, 1990, сс. 111-120

 

Пол Остър

 • Нюйоркска трилогия, София: Колибри, 2008.

 

Морис Бланшо

 • Смъртната присъда, прев. А. Колева, София, КХ, 2010

 

Самюел Бекет,

 • Молой, София: ФАМА, 2007
 • Малоун умира, София: ФАМА, 2007
 • Неназовимото, София: ФАМА, 2007
 • Как е, Плевен: ЕА, 1995.
 • Краят на играта, София: ФАМА, 2003.

 

Фридрих Дюренмат

 • Умирането на питията”, сп. Съвременник, 3/1995

 

Джон Фаулз

 • Грешницата от Лайм Риджис, София: Народна култура, 1984.

 

Итало Калвино

 • Ако пътник в зимна нощ, София: Колибри, 2008.

 

Ханс Роберт Яус

 • „Итало Калвино: Когато пътник в зимна нощ. Пледоария за една постмодерна естетика”, В: Х.Р.Яус, Исторически опит и литературна херменевтика, съст. А. Ангелов, София, УИ, 1998, сс. 432-465

 

Жил Дельоз и Феликс Гатари

 • Анти-Едип, София: КХ, 2004.
 • Кафка. За една малка литература, София: СОНМ, 2009.
 • Хилядата плоскости („Ризома”, „Геологията на морала”, „Трактат по номадология”), София: КХ, 2009.

 

Милорад Павич

 • Хазарски речник, София: Агата-А, 1999.

 

Хулио Кортасар

 • Игра на дама, София: Агата-А, 2006.
 • Истории за кронопи и фами, София: Агата-А, 2007.

 

Томас Пинчън

 • Обявяването на серия 49, София: Народна култура, 1990.

 

Георги Господинов

 • Естествен роман, Пловдив: Жанет 45, 1999.
 • Физика на тъгата, Пловдив: Жанет 45: 2012.

 

Джон Барт

 • John Barth, Chimera, New York: Fawcet Crest, 1972.
 • John Barth, “The Literature of Exhaustion”, In: The Friday Book, Baltimore: The John Hopkins UP, 1984.

 

Ален Роб-Грийе

 • В лабиринта, Плевен: ЕА, 1995.

 

Милен Русков

 • Джобна енциклопедия на мистериите, Пловдив: Жанет 45, 2004.
 • Възвишение, Пловдив: Жанет 45, 2011.

 

Oulipo

 • Жорж Перек, Животът – начин на употреба,София: Народна култура, 1980.
 • Реймон Кьоно, Упражнения по стил, София: ФАМА, 2003.

 

 

Текстове на автор на курса:

Д. Тенев, “Тихото търсене”, в-к “Литературен вестник”, 20-26.07.2005, бр.27

Д. Тенев, „Раздвояването на нощта”, в-к „Литературен вестник”, 3-9.10.2007, бр.31

Д. Тенев, „Идната книга”, сп. Алтера Академика, год.1, кн.3, есен 2007

Д. Тенев, „Недискретност към неизразимото”, в-к „Култура”, 28.11.2008, бр.41.

Д. Тенев, „Различно измерение на личното”, сп. Алтера, бр.12/2008.

Д. Тенев, „Изключително крехкото”, сп. Алетар Академика, год.ІІ, кн.3 (7), есен 2008.

Д. Тенев, „Долина на умиращи звезди”, Moon lake. Сборник есета, София: Алтера, 2009, с.67-78

 

Допълнителни заглавия:

After Beckett, ed. Br. Clement et al, Samuel Beckett Today, 2004.

Ariki Varvogli, The World that is the Book, Liverpool University Press, 2001.

Barbara Tomlinson, Authors on Writing, Palgrave, Macmillian, 2004.

Bronwen Thomas, Fictional Dialogue: Speech and Conversation in the Modern and Postmodern Novel, University of Nebraska Press, 2012.

Brendan Martin, Paul Auster’s Postmodernity, Routledge, 2008.

Brian McHale, Postmodernist Fiction, Routledge, 1987.

Brooke Lenz, John Fowles. Visionary and Voyeur, Amsterdam: Rodopi, 2008.

Frederic Jameson, Postmodernism,or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke UP, 1991.

Ihab Hassan, The Dismemberment of Orpheus, The University of Wisconsin Press, 1982.

Ihab Hassan, The Postmodern Turn, Ohio State University Press, 1987.

Image and Ideology in Modern/Postmodern Discourse, ed. D. Downing& S. Bazargan, New York: SUNY Press, 1991.

Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, Routlegde, 1988.

Linda Hutcheon, The Politics of postmodernism, Routledge, 1989.

Michael Greaney, Contemporary Fiction and the Uses of Theory, Palgrave, Macmillian, 2006.

Oulipo, Atlas de literature potentielle, Paris: Gallimard, 1981.

Samuel Beckett, ed. H. Bloom, New York: Bloom’s Literary Criticism, 2011.

The Cambridge Companion to Beckett, ed. J. Pilling, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Thomas Wilson, The recurrent Green Universe of John Fowles, Amsterdam: Rodopi, 2006.

 

Т.В.Адорно, Естетическа теория, София: Агата-А, 2002.

Амелия Личева, „Постмодернизъм”, В: Е. Панчева, А. Личева, М. Янакиева, Теория на литературата от Платон до постмодернизма, София, Колибри, 2005

Бруно Латур, Никога не сме били модерни, София, 1994

Ришард Нич, „Постмодерната литература и мимезисът”, В: Р. Нич, Светът на текста, прев. Силвия Борисова, София, Издателски център „Боян Пенев”, 2005, сс.174-210.

Тодор Христов, „Постструктурализмът”, В: Т. Христов, Литературността, София, Алтера, 2009, сс. 234-276.