pastarchives

 

 

 

Българският литературен модернизъм

Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм

http://bgmodernism.com/

 

bgmodern2

 


 

Списание "Балканско езикознание" - Институт по български език към БАНbalk-ez

 

http://www.ibl.bas.bg/iblapp/about.php

 


logo ez

ДЗЯЛО - сайт за хуманитаристика и извори

http://www.abcdar.com/magazine_latest.php

 

 


 

Полско научно списание Studia Rossica Gedanensia

 

Списание за съпоставителни изследвания по езикознание, литературознание, културология

http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG

 pageHeader pl

Studia Rossica Gedanensia в pdf формат:

http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/236/137

 

 

 

 


 

Дружеството на русистите в България:
http://www.bgrusistika.com/

 


 

Център Булгарикум в университета в Саарланд

http://www.uni-saarland.de/fak4/fr44/bulgaricum/index_bg.html

 


 

Български език

Списание на Института за български език при БАН


http://www.balgarskiezik.eu/

 


 

Център за семиотични и културни изследванияcentre

http://www.cssc-bg.com/

 

 


 

Бюлетин Българистика

Информационно издание на БАН

http://cl.bas.bg/spisaniya-publikuvani-v-nashiya-sait/blgaristika-bulgarica

 


Електронни списания:

 

- Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр.4 за 2010 година

http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?18

 

 


Списание за славянско езикознание и литература

 

- Университет в гр. Упсала, Швеция

http://www.moderna.uu.se/slovo/index.html

 


 

Литературен вестникlv

http://litvestnik.wordpress.com/

 

 


 

 

Специализиран портал LITERNETlogo_ln_text

http://www.liternet.bg/

 


 

 

Електронно издание "Литературен клуб"glava10

http://www.litclub.bg/

 

 


 

 

Българска виртуална библиотека СЛОВОТОtop1

http://www.slovo.bg/index.php3