Нови електронни издания на ФСлФ

 

 

logo suБиляна Борисова, "Светове и прочити", 2017

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27716

 

 

Сборник от Конференцията на Факултета по славянски филологии “Надмощие и приспособяване”

 

Том I “Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев”-

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28689

 

Том II “Езиковедски четения” -

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28690