Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия:  проф. д-р Иван Иванов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, проф. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

Темите на списание "Литературата":literature

Херменевтиката (кн. 1)

Семиотиката (кн. 2)

Психоаналитичната критика (кн. 3)

История и литература (кн. 4)

Литературната история (кн. 5)

Феминизмът (кн. 7)

Литературният историк и литературната история (кн. 8)

България-Македония: Литературата - допири и конфликти (кн. 9)

Маргиналия, графоманство, плагиат (кн. 10)

Вазов. Канонът. Класичното (кн. 11)

Детската литература - литература за деца (кн. 12)

Постмодернизмът (кн. 13)

Женевската литературоведска школа (кн. 14-15)

Деконструктивизмът (кн. 16)

 

Излязоха шестнадесет книжки на обновеното списание "Литературата" със следните теми: 

 

literaturata7

Библиотеката и Библията

Писането и Интернет

Постмодерност и глобализация

Нови медии и нова журналистика

Преводимост на българската култура

Съдбата на идеологиите

Четене и разбиране

 

    lit8

    lit9 

lit10

  lit11

Тема на броя:

 Политики и поетики на

   различието

Тема на броя:

Литературата в училище

Тема на броя:

    Иън Макюън

 

Тема на броя:

Литература и награди

 

    lit12 

     liter13

     lit 14

lit15

   Тема на броя:

        Литература и

         скандали

   Тема на броя:

     Феминизъм и

  постфеминизъм

    Тема на броя:

   Литературното

       кафене

 Тема на броя:

  Стара София

 

 

                      lit16   

                       Тема на броя:

               Любовта в литературата

 

                   

        lit17

          Тема на броя:

      Литература за деца

                           

                          
                                                 

Списание "Литературата" в електронната среда за единна научна информация на факултета