su-20

 

Факултетът по славянски филологии организира

пробен изпит по български език и литература

 

 

25. февруари 2018 г. от 9.00 до 13.00 ч. – 4 астрономически часа

 

Изпитът ще се проведе в 65 аудитория.

Такса 50 лв., с ДДС

 

Таксата се превежда по посочената банкова сметка:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ „Св. Климент Охридски“ – ФСФ за кандидатстудентския курс по български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

 

Записване – от 24.01.2018 г. до 21.02.2018 г.

След превеждане на сумата вносната бележка да се представи в стая 230 в Ректората – 10.00 -12.00 ч. И 14.00 – 16.00 ч.

За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 9308-389; 987 10 68

 

 

Кандидатстудентски изпит по български език и литература