kongres balkanistika

 

 

Покана

 

за участие в XI-ия международен конгрес по Балканистика,

31 август - 4 септември 2015.

Срок за подаване на заявките за доклади: 10 януари 2015.

 

 

http://www.balkanstudies.bg/congress2015/bg/

 

Сред организаторите е Катедрата по общо, индоевропейско и балканско

езикознание, със специалност Балканистика.

 

Секциите от XIX до XXIII са за езикознание, сравнително литературознание и

други области на културата и изкуствата.