su new

 

Българско-полски научен форум “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”

 

19 април, сряда, 09:00 – 17:00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

 

I. Конферентна част


С участието на учени от Полша:
д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин): „Безбогообразната поезия и християнското светоусещане”,
проф. д-р Йоланта Шарлей (Университет в Белско-Бяла): „Молитвата на евреите и християни “Шема Израил” – прилики и разлики в търкуването“

и български учени:
проф. дфн Калина Бахнева (Софийски университет): Християнизираната античност – творчеството на Циприан Камил Норвид“
проф. дфн Панайот Карагьозов (Софийски университет): „Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски“
доц. д-р Калин Михайлов (Софийски университет): „Творчеството на о. Ян Твардовски като модел за християнска лирика”,
Васил Василев (Институт по литература към БАН): „Самотата и удивлението пред тайните на битието при Дора Габе и Ян Каспрович”.

 

II. Кръгла маса за антологичния принцип в подхода към християнската лирика. 


Участници:
 Тони Николов (философ, главен редактор на портала kultura.bg), Калин Михайлов (Софийски университет), Пламен Сивов (поет и публицист, Фондация „Покров Богородичен”), д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин).

 

III. Музикални изпъления на вокално-инструменталната група “Точка БГ

 

Организатори: Факултет по славянски филологии на Софийския университет, Редакция на „Кирило-Методиеви страници“ на Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин и Полски институт в София.