college-arts new

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

Летен семестър 2017/18 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

Българска филология

 1. Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Началото на кирилицата“
 2. Доц. д-р Диана Атанасова, „Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи“ (задочно обучение).
 3. Гл.ас. д-р Венета Савова, "Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи" (задочно обучение).
 4. Дфн Росен Малчев и доц. д-р Константин Рангочев – „Археография и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)“.
 5. Гл. ас. д-р Мария Полимирова (ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев”), „Печатната книга в българската книжовна традиция и култура“
 6. проф. дфн Ангел Г. Ангелов, „Социолингвистика“
 7. проф. дфн Юлияна Стоянова, „Психолингвистика“
 8. проф. Й. Тишева, проф. П. Осенова, проф. Кр. Алексова, доц. М. Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език“ (задочно обучение)
 9. Проф. дфн Валери Стефанов, „Тялото. Телесността“
 10. Гл.ас. д-р Надежда Стоянова – Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ в (задочно обучение).
 11. Проф. Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане“
 12. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология“
 13. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература“
 14. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация“
 15. д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата световна война“
 16. Доц. д-р Людмила Малинова, „Българска поезия, писана от жени – 19 - 20 век“
 17. Д-р Росица Чернокожева, „Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на ХIХ век – 40-те години на ХХ век)“
 18. доц. Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов, „Лъвкрафт, или как се прави фикционален свят"
 19. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"
 20. Доц. д-р Илиана Чекова "Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия" (задочно обучение)
 21. Доц. д-р Цветанка Аврамова, „Българско словообразуване“
 22. гл. ас. д-р Наталия Христова, „Дигитален хуманизъм и литературно образование“ (задочно обучение)
 23. проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове“
 24. проф. Владимир Атанасов, „Образование, миграции, култури“ (задочно обучение)
 25. доц. д-р А. Радкова и гл. ас. д-р М. Падешка, „Обучението по български език в интеркултурна среда“
 26. проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането”
 27. гл. ас. д-р Н. Христова, „Трансхуманизъм и бъдещето на образованието“
 28. Проф. дфн Искра Христова-Шомова, „Християнските празници“ – БФ, (задочно обучение)
 29. Проф. дфн Вася Велинова (ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев”) – “Слово и образ в библейски контекст”
 30. проф. Кр. Алексова, проф. П. Осенова, „Типологични и формални аспекти на описанието на съвременния български език“
 31. проф. Й. Тишева, доц. М. Джонова, „Семантични и прагматични аспекти на съвременния български език“

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Рая Заимова, „Балканите между изтока и запада“
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Християнски свети места на Балканите“
 3. Доц. д-р Николай Димитров, „Социална психология в балкански контекст“
 4. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (XV – XIX век). История, изкуство и култура“

 

Руска филология

 1. доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията“
 2. проф. д-р Красимира Алексова, "Езикова култура на българския език"
 3. доц. Илка Бирова, „Играта като метод в обучението по руски език"
 4. доц. д-р Антония Радкова, “Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 5. Доц. д-р Илиана Чекова, "Светци и святост в Slavia Orthodoxa"

 

       Д-р Виктор Рогозенски (Институт за исторически изследвания, БАН) - "История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността" (факултатив)

 

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2017/18 г. година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 24.01.2018 г. и приключва на 18.02.2018 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

 

Студентите БФ задочно обучение се записват за СИД в каб. 215.