auditorija

 

 

задочно обучение                            магистранти                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2018 г.

 

Среща на деканското ръководство със студентите от IV курс на специалностите БФ и РФ

 

Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

 

Шестнадесета научна експедиция „По следите на българските възрожденци”

 

Конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет“

 

 

Конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на уч. 2017/2018 г.

 

Покана за участие в национална научна конференция за студенти и докторанти, организирана от Пловдивския университет

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

 

Портал за електронно обучение по български език2013students

 

Сайт за румънска литература

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop