ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2019 г.

 

grad

  

 

Защити  на магистърски тези   -  25.02.2019 г.

/само за магистри след бакалавър/

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация