uni88

 

Уважаеми колеги,

 

Настоящото анкетно проучване „КЛЮЧ КЪМ КАЧЕСТВОТО” на страницата https://survey.uni-sofia.bg/ (в платформата се влиза с потребителско име и парола за СУСИ) е инициирано от Студентския съвет и Центъра по качество на СУ „Св. Климент Охридски”. Проучването е в рамките на проект Проект № BG051PO001 3.1.08-0010 Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и цели откриване на ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги. Изследването цели да разбере искреното Ви мнение за състоянието на учебните планове и някои аспекти на обучението Ви. Информацията ще послужи за оптимизация на качеството на образованието и дейността на факултетите в рамките на университета, затова Ви молим да изразите открито Вашите мнения, позиции, в това число препоръки и съображения. Анонимността на Вашето участие в проучването е гарантирана. Статистическите данни от демографски характер, които се събират, обслужват единствено и само отчетността по проекта и в никакъв случай няма да бъдат обявявани или използвани за публични цели.

 

Тъй като проучването е част от гореспоменатия проект на Центъра по качество на СУ, финансиран от Европейския социален фонд, изискването по такива проекти от този фонд е да се попълни кратка СТАТИСТИЧЕСКА АНКЕТА, удостоверяваща Вашето участие в анкетното изследване. Ще я намерите на посочения по-горе адрес, като молбата ни е да попълните и нея.

 

Благодарим ви предварително!