zala224

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

 

следните докторантски курсове за летния семестър на учебната 2022/2023 година

 

Дисциплина

Вид курс

    Преподавател

Академично писане /макс. 12 човека/

задължителен

проф. д-р Йовка Тишева

Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието

задължителен

проф. д-р Татяна Ангелова

Семиотиката – начин на мислене

избираем

 проф. д-р Гергана Дачева

 

Литература и дигитална култура

 

избираем

проф. д-р Ренета Божанкова

Най-новата българска литература и писане на рецензии върху нея

избираем

проф. дфн Милена Кирова

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително на:

www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по славянски филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

Срок за подаване на документи: от 22.02. до 01.03.2023 г.

Докторантите от всички факултети могат да подадат Заявление по образец до декана на Факултета по славянски филологии на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - г-жа Клавдия Попова.

 

Учебните програми на дисциплините можете да видите ТУК

 

Квалификационна характеристика