zala224

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

 

следните докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

 

Дисциплина

Вид курс

    Преподавател

Електронни ресурси в хуманитаристиката –

1 част

задължителен

проф. д-р Й.Тишева

проф. д-р А.Бояджиев

доц. д-р М. Джонова

 

Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието

задължителен

проф. д-р Татяна Ангелова

Съвременният български роман

избираем

 

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

 

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително на:

www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по славянски филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

Срок за подаване на документи: от 05.10. до 14.10.2022 г.

Докторантите от всички факултети могат да подадат Заявление по образец до декана на Факултета по славянски филологии на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - г-жа Клавдия Попова.

 

Учебните програми на дисциплините можете да видите ТУК

 

Квалификационна характеристика