Магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Летен семестър 2016-2017

 

linguist

 

 

Дисциплина

Ден

Час

Семиотика – проф. д-р Гергана Дачева

понеделник

14.30 организационна среща

143 каб.

Основни проблеми на редактирането и коригирането – доц. д-р Пенка Баракова

 

Предстои уточняване

Формални граматики – проф. д-р Петя Осенова

понеделник

15.30 ч.          139А каб. организационна среща

Вербални комуникативни стратегии – проф. д-р Радка Влахова

 

139 каб.

Устна комуникация – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

14.00-16.00     139 каб.

Политическа и журналистическа реч – доц. д-р Владислав Миланов

четвъртък

14.00-16.00    139А каб.

 

Лекциите започват на 6.03.2017 г.

За въпроси около организацията на учебния процес се обръщайте към проф. д-р Гергана Дачева.