translating6

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

“ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016/2017 г.

 

 

 

 

 

КУРС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН И

ЧАС

АУДИТОРИЯ

Литературознанието в началото на ХХІ век

Проф. Амелия Личева

сряда

14 - 16 ч.

247А

Редактиране на превод

Татяна Джокова

понеделник

18 - 20 ч.

247А

 

 

Теория и практика на озаглавяването

Проф. Клео Протохристова

сряда

10.30 – 14 ч.

от 1.03.

през седмица

247А

Динамика на българския книжовен език

Проф. Йовка Тишева

 

четвъртък

18 - 20 ч.

247А

Практика на художествения превод

Английски език   

Надежда Розова

 

вторник

18 – 20 ч.

петък

16 - 18 ч.

247А

Специфика на деловия превод

Английски език

  

Чавдар Парушев

четвъртък

8 - 10 ч.

247А

 

Английски език – обратен превод

 

Анджела Родел

сряда

16 - 20 ч.

от 1.03.

през седмица

247А

Практика на художествения превод

Немски език -

Мирела Иванова

вторник

18 - 20 ч.

137

Специфика на деловия превод

Немски език -

Драга Стоянова

понеделник

16-18 ч.

152

Френски език

Тодорка Минева

четвъртък

14-16 ч.

152

 

 

Руски език

Милена Лилова

вторник

8 - 10 ч.

247А

Практика на художествения превод и

Специфика на деловия превод

 

Руски език -

проф. Тотка Стоева

сряда

16 – 20 ч.

136

 

 

Текст и правопис

 

Доц. Марина Джонова

вторник

16 - 18 ч.

от 28.02.

през седмица

247А

Практика на художествения превод и

Специфика на деловия превод

 

Френски език

Андрей Манолов

сряда

10.30 – 14 ч.

от 8.03. през седмица

четвъртък

8 – 10 ч.

 

247А

 

 

148

 

Създаване на типове текст - литература

Проф. Милена Кирова

Петък

14 - 16 ч.

 

247А

Гръцки език – худ. превод

 

Гръцки език – делови превод

Финка Сиракова

Четвъртък

14 – 16 ч.

Петък

18 – 20 ч.

155

 

136

 

 

ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ – летен семестър 2016/2017 г.

 

1. ИЗКУСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КНИГАд-р Людмил Веселинов

понеделник – 11-13 ч. – 138 каб.

 

2. ДА МИСЛИМ КИНОТО – Геновева Димитрова

вторник - 12-14 ч. – от 7 март – 155 каб.

 

3. ФИЛМОВ ПРЕВОД – Надежда Иванова

             петък – 8.30 – 10 ч. - 247А

 

4. БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДАЧИ – Милена Лилова

      понеделник – 9-11 ч. – 247А

 

5. МУЗИКА И ЛИТЕРАТУРА – Катя Атанасова –

      петък – 12-14 ч. – 247А 

 

6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ – Мая Ненчева

петък – 18 ч. – 247А

 

7. ЗА СЪЧИНЯВАНЕТО - Георги Господинов

            четвъртък – 16-18 ч. – 247А

 

8. ЛИТЕРАТУРЕН КОНТЕКСТ И ЛИТЕРАТУРНО АГЕНТСТВО – Светлозар Желев

            вторник – 14-16 ч. – 155 каб.

 

 

ИТАЛИАНСКИ ПРОФИЛ

 

ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД - доц. д-р Дария Карапеткова – понеделник14-16 ч. – Филологическа библиотека

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОД – Илияна Михайлова – понеделник 16-18 ч. – Филологическа библиотека

УСТЕН ПРЕВОД – доц. д-р Дария Карапеткова – сряда – 16-18 ч.– каб. 181

ПРЕВОД ОТ БЪЛГАРСКИ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – Алесандра Бертучели – сряда – 14-16 ч. – Филологическа библиотека