erasmus10

 

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение през

2017/2018 учебна година,

по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование,

проведен на 13/03/2017 от комисия в състав:

 

Председател:

1. проф. д-р Амелия Личева

Членове:

  1. проф. д-р Йовка Тишева
  2. проф. д-р Василка Алексова
  3. доц. д-р Ани Бурова
  4. Жени Иванова

 

Срещата с избраните по "Еразъм+" студенти ще се състои на 30 март от 14 часа в Аулата.

 

Одобрени кандидати:

 

Трите имена на студента/докторанта

Приемащ университет

1

Диляна Красимирова Боцева

Jagiellonian University

2

Весела Кирилова Коева

Charles University in Prague

3

Йоана Добромирова Папазова

Masaryk University

4

Деница Пламенова Петрова

Jagiellonian University

5

Василен Марков Еленков

University of Lodz

6

Антония Стефанова Киранова

Charles University in Prague

7

Цветелина Бориславова Стоилова

Masaryk University

8

Кристина Владимирова Георева

University of Bucharest

9

Ариана Дауд Еброхимхел

University of Bucharest

10

Антонина Николова Костова

University of Lodz

11

Теодора Пламенова Тодорова

University of Ostrava

12

Михаила Борисова Кацарова

Eotvos Lorand University, Budapest

13

Христина Христова Георгиева

University of Macedonia

14

Пламена Стоянова Калъчева

Universita Degli Studi di Verona

15

Виктория Андреева Алексиева

Aristotle University of Thessaloniki

16

Изабел Руменова Крумова

University of Zagreb

17

Габриела Бориславова Момчилова

University of Bucharest

18

Кристина Евгениева Калчева

University of Macedonia

19

Камелия Антонова Петкова

University of South Bohemia in Ceske Budejovice

20

Елена Димитрова Йонина

Universidad Complutence de Madrid

21

Мария Бойкова Асенова

Universidad Complutence de Madrid

22

Диана Бориславова Петракиева

University of Ostrava

23

Валери Валентинов Котев

Universität Heidelberg

24

Франческа Иванова Земярска

Université d’Aix-Marseille (AMU)

25

Лилия Кирилова Трифонова

Universita Degli Studi di Verona

26

Саня Михайлова Раева

National and Kapodistrian University of Athens

27

Чудомира Милкова Чонова

University of Zagreb

28

Благовест Димитров Петров

University Matej Bel

29

Ирина Петрова Иванова

University in Olomouc

30

Мария Мартонова Дикова

University of Zadar

31

Александра Ангелова Александрова

Charles University in Prague

32

Иванджелина Въткова Вътева

Universidad de Granada

33

Даниела Руменова Делчева

University of Zagreb