erasmus b new

 

 

Важно!!!

 

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

За повече информация -

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2017/09/01/vtora-selekcia-2017-2018/

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна