st-com 

 

 

 

Каним желаещите да посещават факултативния курс "История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността" да дойдат в четвъртък, 01.03.2018 година, в 12.00 часа на 4 етаж пред програмата на специалността "Славянска филология".

 

 

Българска филология

Проф. Й.Тишева, доц. М. Джонова "Семантични и прагматични аспекти на съвременния български език" (първа среща - 1 март /четвъртък/, 16.00 ч., 147 каб.)

Проф. дфн А. Ангелов "Социолингвистика" (понеделник, 12.15 ч., 142 каб.)

Проф. дфн Юлияна Стоянова "Психолингвистика" (първа среща - вторник, 6 март, 15.30 ч., пред кабинет 139А)

Проф. дфн Валери Стефанов "Тялото. Телесността" (вторник, 18 ч. 148 каб.)

Проф. дфн Николай Аретов "История на българската криминална литература" (първа среща - петък, 2 март, 16 ч. пред 138 кабинет)

д-р Даниела Беличовска "Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война" (7 март, 17.30 ч. пред 138 кабинет)

Доц. д-р Людмила Малинова "Българска поезия, писана от жени – 19. – 20. век" (28 февруари, 13 ч. пред 138 кабинет)

Д-р Росица Чернокожева "Българската литература за деца - психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на 19. век – 40-те години на 20. век"), (всяка сряда от 18 ч. в 146 ауд.)

Доц. д-р Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов "Лъвкрафт, или как се прави фикционален свят" (първа среща - 26.02. /понеделник/, 18.15 ч., каб. 136)

Проф. д-р Татяна Ангелова "Учебни речеви жанрове" (сряда, 17.30 ч., каб. 126А)

Доц. д-р А. Радкова, гл. ас. д-р М. Падешка "Обучението по по български език в интеркуртурна среда" (понеделник, 12 - 14 ч.,  каб. 126А )

Проф. д-р Владимир Атанасов "Техники на писането"  (вторник, 16.30 ч., каб. 247А)

Гл. ас. д-р Наталия Христова "Трансхуманизъм и бъдещето на образованието" (понеделник, 14.00-15.30 ч., каб. 147А)

 

 

Балканистика

Доц. д-р Румен Бояджиев "Християнски свети места на Балканите"

Доц. д-р Николай Димитров "Социална психология в балкански контекст"

 

Руска филология

Проф. д-р Красимира Алексова "Езикова култура на на българския език"

Доц. Илка Бирова "Играта като метод в обучението по руски език"

Доц. д-р Антония Радкова "Оценяване на комуникативната компетентност в обучениетко по руски език" (четвъртък, 14 ч., каб. 247А)

 

 

Студентите, които са посочили нестартиращ курс, могат да изберат СИД, въведен от тях като резерва при първия етап. Регистрацията отново става през СУСИ - от 21 до 26 февруари 2018 г.