График на семинарните занятия по “Старобългарска литература” за зимния семестър на учебната 2011-2012 г.

 


Дата / ден от седмицата

Упражнение (У)

12.10.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

26.10.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

9.11.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

23.11.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

7.12.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

21.12.2011 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

4.01.2012 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)

18.01.2012 / сряда

У 14-16 ч. (каб. 176Б)