Заповед

 

В съответствие със Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ удължавам срока, в който учебният процес във Факултета по славянски филологии ще се провежда присъствено в електронна среда до 30 ноември 2021 г.

Ръководството на ФСФ прави необходимото за максимално бързо възобновяване на традиционното присъствено обучение в рамките на зимния семестър. Съгласно действащите към момента разпоредби на МЗ това изисква наличието на т.нар. „Зелен сертификат“ или негативен резултат от периодично провеждани тестове. Призовавам преподавателите, служителите и студентите от Факултета да вземат нужните мерки, за да имат готовност за работа при тези условия.

 

 

София

5.11.2021 г.                                                                                                                   доц. д-р Бойко Пенчев,

                                                                                                                                      Декан на ФСФ        

 

 

Заповед на Декана на ФСФ за преминаване към онлайн обучение