Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2022-2023

 

 

Есенна сесия:

 

15.10.2022 г. /събота/ - писмен изпит по практически славянски език (9.30 ч. в 160 ауд.)

22.10.2022 г. /събота/ - писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (9.30 ч. в 160 ауд.)

03.11.2022 г. /четвъртък/ - писмен държавен изпит за специалностите Балканистика и Славянска филология (9.00 ч., 150 ауд.) Молим ви да се явите пред аудиторията в 8.15 часа.

   

04.11.2022 г. /петък/ - защита на магистърска теза за специалностите Балканистика и Славянска филология

Защити на магистърски тези по славянска литература – 13.00 ч. в 156 каб.

Защити на магистърски тези по славянски език – 9.00 ч. в 149 каб.

Защити на магистърски тези за специалност Балканистика – 12.00 ч. в 131 каб.

 

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност

Резултати от писмения държавен изпит по литература - специалност СФ

 

 

20.02.2023 г. /понеделник/ - защита на магистърски тези

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация