ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2018 г.

 

grad

  

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

18.06.2018 г. –   ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

/понеделник/     ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

 

25.06.2018 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/понеделник/    И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

 

03.07.2018 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/вторник/          БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

                         СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

04.07.2018 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/сряда/             Балканистика и Славянска филология)

 

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

03.09.2018 г. –   ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА

/понеделник/      СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА

                           ФИЛОЛОГИЯ

 

25.09.2018 г. /сряда/ – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА  

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация