ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ ПО СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

КОНСУЛТАЦИЯ ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ:

Чешка и словашка литература  - 24.06.2022 – 14.00 ч. – 156 к.

Полска литература  - 30.06.2022 -  13.00 ч.  -149 к.

Сръбска ихърватска литература – 30.06.2022 -14.00 ч. - 156к.

Украинска литература  - 17.06.2022  - 12.00 ч. – 156 к.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ:

практически чешки език -  20.06.2022 10.00ч - 160Б

практически сръбски и хърватски език – 17. 06.2022 -14.00 ч.- 109к.

практически украински език – 13.06.2022г., 14.00 ч. - 153к.

практически полски език  - 24.06.2022  - 11.00 ч. -149 к. 

практически словашки език  - 24. 06.2022 – 10.00 ч. - 154/158к.

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

теоретичен полски език  -1.07.2022 – 10.00 ч. -149

теоретичен чешки език   - 1.07.2022- 11.00 ч.- 160Б

теоретичен украински език  -20.06.2022 -13.00 ч. -158 к.

теоретичен сръбски и хърватски език  - 28. 06. 2022  - 11.00 ч. - 158 к.

теоретичен словашки език    -  1.07.2022  - 10.30 – 154/158

 

ДАТА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА  ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ   ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ - 8.07.2022

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

Практически полски език -  28.06.22  в 149 к. -11.00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – 28.06.2022 – 10.00 ч. в 158 к.

Практически чешки език - 29.06.2022 г. от 15. 00 ч. в 158

 Пактически украински език  - 29.06.2022 г., 9.30 ч., к. 153 

Практически словашки език   - 1.07..2022 – 10.00 ч. в 154/158 к.

 

ДАТИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА РАБОТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК:

Теоретичен полски език – 6.07.2022  - 11.00-149 к.

Теоретичен  сръбски и хърватски език  6.07.2022 -11.00 ч.- 158 к.

Теоретичен чешки език   - 6.07.2022 - 16.00Ч – 160Б

Теоретичен украински език показване на работата – 8.07.2022 г., 10.00 ч., к.  153.        

Теоретичен словашки език  - 30.06.2021 г. -10.00 ч. в 158 к.

 

Държавни изпити – 2021-2022