Консултации за държавни изпити

/за студентите от специалност БФ, РФ и Балканистика/

 

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

гл. ас. д-р Кристина Йорданова 1.07.2022 г., 10.00 – 11.00 ч., каб. 148,

доц. д-р Надежда Александрова 6.07.2022 г., 13.00 - 14.00 ч., https://us02web.zoom.us/j/83338735182

 

 

КАТЕДРА ПО КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

проф. д-р Маргарет Димитрова -  1.07 от 15 ч. в 144 каб.

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева - 6.07.2022 г., 13.30 - 14.30 ч., каб. 144,

 

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

06 юли 2022 г. от 10 до 11 ч. в 130 каб., Ректорат

 

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

06 юли 2022 г. от 10 до 11 ч. в 126 каб., Ректорат

 

Консултация по балкански литератури - Topic: Balkan Studies, 05.07.2022, вторник, 18 часа  

https://us04web.zoom.us/j/72419342774?pwd=NnE4SEJ4VEJOMU9ya2lrYnRyMmpLQT09 

 

Държавни изпити – 2021-2022