МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЛИНГВИСТИКА-ЕЗИКОВА СИСТЕМА И РЕЧЕВИ ПРАКТИКИ“

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019-2020 г.

 

Дисциплина

Преподавател

Ден

Час

Семиотика

проф. д-р Гергана Дачева

събота

12-13, 143 каб.

Вербални комуникативни стратегии

 

Проф. д-р Радка Влахова

събота

 

14-18, 147

Формални граматики

 

Проф. д-р Петя Осенова

петък

16.30-18 139А каб.

От 6 март

Политическа и журналистическа реч

 

Доц. д-р Надежда Сталянова

сряда

16.30-18, 139А

От 4 март

Езикът на рекламата

 

Гл. ас. д-р Биляна Радева

събота

10.30-13, 147

 

 

Часовете започват от 4.03.2020 г.

За повече информация се обръщайте към ръководителя на програмата проф. д-р Гергана Дачева, 143 каб.