Магистърска програма "Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност"

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2011-2012 г.

дисциплина

преподавател

Ден / час

Каб.

Лингвистика на текста

Проф. И. Христова-Шомова

Четвъртък /

18-20 ч.

176Б

Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография

Проф. А. Минчева

Сряда /

13-15 ч.

144

Средновековните славянски преводи

Проф. А. Минчева

Сряда /

15-17 ч.

144

Рецепция на византийската литература в старобългарската книжнина

Проф. Кл. Иванова

Събота /

9-11 ч.

144

Книгата и нейните информативни ключове

Доц. Е. Коцева

Петък /

8:30-10 ч.

НБКМ

(чит. №1)

Жанровете в старобългарската литература

Проф. Д. Петканова

Петък /

10-12 ч.

144