СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2012 г.

 

st2

 

 

Българска литература от Освобождението до Първата световна война - ІІІ курс, БФ,  проф. Милена Кирова

06.09 - писмен, 9.00 ч., 148 каб., 08.09. - устен, 9.00 ч., 145 каб.

 

История на българската литература от Освобождението до Първата световна война (устен), СФ, ІІІ курс, гл.ас. Биляна Борисова

5.09.2012, 10.00 ч, 138 каб. Ако има хора за писмен изпит, могат да се явят на същата дата, като за тях устният ще е по-късно следобяд на същия ден.

 

Българска литература между двете световни войни, проф. дфн Валери Стефанов - 10.09.2012 г., 9.30 ч., 145 каб.

 

Съвременна българска литература - доц. д-р Иван Иванов, студенти редовно и задочно обучение,

29.08.2012, 10.00 ч., 146 каб.

 

Възрожденска литература - писмен изпит за всички специалности - 3.09.2012, 9.30-12.30, 137 каб.
Устен изпит за Славянска филология  - 11.09,  8.30 ч., 145
Устен изпит за БФ и Балканистика - 12 и 13.09., 9.00 ч., 141 каб.

  

Антропология на славяните, Фолклор на славянските народи (СФ, І курс), гл. ас. д-р Н. Папучиев, 07 септември, 09.00 часа, 137 зала

Антропология на българите. Български фолклор (БФ, І курс), 07 септември, 10.00 часа, 137 зала

 

Педагогическа психология - доц. Янкулова, 05.09.2012, 10 ч., ФНПП - 3 етаж, зала 301

Западноевропейска литература - проф. Хаджикосев, 06.09.2012, 8.30 ч., 152-А каб.

Антична литература - проф. Хаджикосев, 07,08.09.2012, 8.30 ч., 152-А каб.

 

Теория на литературата /РФ/ - доц. Амелия Личева, 4 и 5 септември, 10.00 ч., 155 каб. 


Българска литература  /РФ/ - проф. Чолаков, 27.08.2012, 9.00 ч., 146 каб.

 

История на българския книжовен език - проф. Б. Вълчев, 10.09.2012 г., 10.00 ч, каб. 139А

 

СБКЕ - доц. Й. Тишева - 12 септември 2012 г., 10 ч., 143 каб.

 

СБЕ. Морфология /БФ/ - доц. Пенка Баракова, 10.09.2012 г., 08.00 ч., 139 каб.

 

Съвременен български език /РФ/ - доц. Красимира Алексова, 4.09.2012 г., 10.00 ч., 142 каб.

 

Филологически практикум, гл.ас. Вл. Миланов - 15.09.2012 г., 9.00 ч., 139А каб.

Педагогика - К. Теодосиев, 04.09.2012, 11 ч., 148 каб.

 

История на българския език, проф. дфн Анна-Мария Тотоманова -1.09.2012, 9.00 ч., каб.144

Старобългарски език, проф. дфн Татяна Славова -10.09.2012, 9.00 ч. каб. 144

Старобългарска литература /Балканистика, СФ/- гл.ас. Диана Атанасова, 02.09.2012 г., 16.00 ч., каб. 144

Старобългарска литература /БФ/- Вася Велинова, 03.09.2012, 9.30 ч., 144 каб.

                             - /Балканистика, СФ/- гл.ас. Диана Атанасова, 03.09.2012, 10.00 ч., 176Б каб.

 

 

 

КАТЕДРА ПО ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

 

зала

дата

часове от….до

изпит

151 каб.

28.08.2012 г.

8.30 ч.

Доц.д-р Данчева -Увод в общото езикознание-БФ;

151 каб.

13.09.2012 г.

10 ч.

Гл.ас. д-р Мая Александрова -

Балканско езикознание – Балканистика;

134 ауд.

04.09.2012 г.

 

 

10.30 ч.           -

15 ч.               -

Гл.ас. д-р Албена Мирчева – Увод в общото езикознание; Палеобалкански езици – Балканистика

151 ауд.

31.08.2012 г.

10 ч.

Доц. д-р В.Алексова – румънски език – Балканистика

134 каб.

31.08.2012 г.

10 ч.

Доц. д-р Р. Бейлери – албански език и албанска литература – Балканистика

134 каб.

28.08.2012 г.

 

 

10 ч.             -

 

12 ч.             -

Проф. дфн Р.Станчева – Сравнително балканско литературознание; румънска литература – Балканистика

151 ауд.

03.09.2012 г.

10 ч.

Гл.ас. д-р Биляна Михайлова - Увод в общото езикознание; Индоевропейско езикознание

134 каб.

10.09.2012 г.

10 ч.

Гл.ас.д-р Дарина Младенова - Увод в общото езикознание-СлФ, РФ; Ареална лингвистика - Балканистика

188 каб.

03.09.2012 г.

10 ч.

Гл.ас. д-р Йоана Сиракова – Латински език -– Балканистика

 

 

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

 

 

История на славянските литератури, специалност „Славянска филология” – проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Ани Бурова – 3. 09., 156 каб., 10.00 ч.

История на славянските литератури, специалност „Руска филология” – гл. ас. д-р Ани Бурова – 4.09., 156 каб., 10.00 ч.

История на чешката литература II част – гл. ас. д-р Ани Бурова – 4.09., 156 каб., 10.00 ч.

История на чешката литература III част – гл. ас. д-р Ани Бурова – 4.09., 156 каб., 10.00 ч.

История на чешката литература IV част – гл. ас. д-р Добромир Григоров – 07.09., 10.00 ч.,156 каб.
История на словашката литература IV част – гл. ас. д-р Добромир Григоров – 07.09., 10.00 ч., 156 каб.

Най-нови славянски литератури – специалност „Славянска филология” V курс – гл. ас. д-р Ани Бурова – 4. 09., 156 каб., 10.00 ч.

Славянски литератури, специалност „Българска филология” – проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Славея Димитрова , гл. ас. Елена Дараданова – 3. 09., 156 каб., 10.00 ч.

Славянски литератури, специалност „Българска филология” – проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. Елена Дараданова – 10. 09., 156 каб., 10.00 ч.

История на сръбската, хърватската и словенската литература, І част - 11. 09.-10.00 часа, 156 k.оц. д-р Ина Христова, гл. ас. Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература, IІ част -11. 09.- 10.00 часа -k.156: доц. д-р Радослава Станкова, гл. ас. Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература, ІII ч. .– 11. 09.-13 .00 часа -k. 156 : доц. д-р Ина Христова, гл. ас. Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература, ІV ч .– 11. 09.-13 .00 часа-k. 156 :доц. д-р Ина Христова , гл. ас. Елена Дараданова

Южнославянските литератури в балканския културен кръг - Балканистика, V к. -10.09- 10.00 часа -156 k :доц. д-р Ина Христова, гл. ас. Елена Дараданова

 

 

Моля, непредалите курсови работи от специалностите Сърбистика и хърватистика – ІІІ и ІV курс, и Балканистика-V курс, да донесат текстовете си на 03.09 в каб 156 в 11 часа.

 

Е. Дараданова

 

 

КАТЕДРА ПО СЛАВЯНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Синтаксис и семантика (Съвременен сръбски и хърватски език - IV част) - 5.09.2012 г., 9 часа, 109 к.

4.09.2012 - 9 ч., Теоретичен чешки език (Фонетика и Морфология), 2 курс, чешка филология, Стилиян Стойчев, каб. 160 б (160, 159..., който е свободен)

5.09.2012 - 9 ч., Практически чешки език, 1 курс, чешка филология (Стилиян Стойчев, Радост Железарова), каб. 160 б. (160, 159..., който е свободен)

4.09.2012 - 9 ч., Практически чешки език, писмен, 3 курс, чешка филология (Цв. Аврамова, Ем. Македонска и Р. Железарова), 160 б

5.09.2012 - 9 ч., Практически чешки език, устен, 3 курс, чешка филология (Цв. Аврамова, Ем. Македонска и Р. Железарова), 160 б

 

 

Практически сръбски и хърватски езикIII и IV курс :

Писмен изпит - 04.09.2012г. от 9.00 часа в 159 аудитория

Устен изпит – 05.09.2012г. от 10.00 в 159 аудитория

Стилистика на сръбски и хърватски език – тест – 04.09.2012г. от 9.00 часа в 159 ауд.

Стилистика на сръбски и хърватски език – устна част – 04.09. от 14.00 часа в 159 ауд.

Практика на превода – курсова работа – 04.09.2012г. от 9.00 часа в 159 ауд.

 

 

 

КАТЕДРА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

30.08.2012 г. – Руска литература XIX век - Руска филология (писмен);

01.09. 2012 г. – Руска литература XX век - Българска филология (редовно и задочно); Руска литература XX век – Руска филология (писмен изпит)

03.09.2012. - Руска литература XIX век – Славянски филологии, БИН;

03.09.2012 г. - Руска литература XX век – БИН.

04.09.2012 г. – Руска литература XVIII век - Руска филология;

04.09.2012 г. – Руска литература XIX векБългарска филология (задочно);

04.09.2012 г. – Руска литература XX век - Българска филология (задочно);

 

 

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

 

МОЛ /СФ/ - доц. Владимир Атанасов - 5.09, 10.30, каб. 126а

СИД - 6.09., 10.30, каб. 126а

МОБЕ /СФ/ , доц. Татяна Ангелова - 8.09, 10.00 ч., 247А

МОБЕ, доц. Ангел Петров - 28 август, вторник от 10.30 в каб 147 А

МОЛ, проф. Адриана Дамянова - 30 август, 9.00 ч. в 247А


КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

ОТ...ДО...

 

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

155 каб.

3. 09.2012 г.

10 часа

“Теория на литературата”, БФ

Доц. д-р Ирен Александрова

 

 

155 каб.

 

04.09.2012

 

10 часа

“Теория на литературата”, РФ

Доц. д-р Амелия Личева

 

152 каб.

 

11.09.2012 г.

10  часа

“Антична и средновековна литература” , БФ, 1 курс, задочно обучение

Доц. д-р Калин Михайлов

 

152 каб.

 

12.09.2012 г.

10 часа

“Антична и средновековна литература” (колоквиум) , СФ, 1 курс, редовно обучение

Доц. д-р Калин Михайлов

 

152 каб.

6. 09. 2012

 

9 часа

“Западноевропейска литература”, БФ, 3 курс

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

 

152 каб.

7. 09. 2012

8. 09. 2012

9 часа

“Антична и средновековна литература” , БФ, 1 курс

Проф. дфн Симеон Хаджикосев

 

157 каб.

31. 08. 2012

9 часа

“Теория на литературата”

Доц. д-р Росица Димчева

 

 

 

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

 

зала

дата

часове от...до...

Изпит/уч.дисциплина/

136 ауд.

 

27.08.

9.00 ч.

ПРЕ Iчаст, РФ, 1 курс

гл.ас.И.Манова, гл.ас.Л.Жилев

136 ауд.

 

29.08.

9.00 ч.

ПРЕ II, РФ, 1 курс

гл.ас.И.Манова, гл.ас.Л.Жилев

 

126 каб.

29.08.

11.00 ч.

Стилистика,РФ, 4курс

Доц.Р.Спасова

128 каб.

28.08.

10.00 ч.

Съвременен руски език/СИНТАКСИС/, РФ

доц.А.Градинарова

125 каб.

29.08.

10.00 ч.

Практически руски език(VI част)

доц.А.Градинарова, гл.ас.Св.Василева

 

124 каб.

03.09.

9.30 ч.

Практически руски ез., БФ, Iкурс

гл.ас.Л.Павлова

 

126 каб.

03.09.

9.00 ч.

ПРЕ IIIчаст, РФ, 2 курс

гл.ас.Е.Раденкова, гл.ас.А.Баранова

 

124 каб.

04.09.

9.00 ч.

ПРЕ IVчаст, РФ, 2 курс

гл.ас.Е.Раденкова, гл.ас.А.Баранова

 

128 каб.

11.09.

9.00 ч.

Теория на превода, РФ, 2курс

доц.С.Петкова

 

128 каб.

11.09.

13.00 ч.

СРЕ Прагматика, РФ, 3 курс

доц.С.Петкова

 

128 каб.

11.09.

15.00 ч.

Превод на медийни текстове, РФ, 3курс

доц.С.Петкова

 

128 каб.

04.09.

9.00 ч.

Съвременен руски език - ІІІ част (Морфология)

гл.ас.д-р Кр.Петрова

124 каб.

29.08.

13.00 ч.

ИРКЕ(писмен изпит),

доц.Цв.Ралева

 

126 каб.

05.09.

14.00 ч.

"Играта в обучението по руски език" (бакалаври РФ)

"Преводът като междукултурна комуникация"(магистранти РФ)

доц.И.Бирова

 

134А каб.

10.09.

9.00 ч.

Историческа граматика на руския език,

доц.С.Богданова

 

128 каб.

03.09.

9.30 ч.

СРЕ Фонетика,

доц.Т.Алексиева

 

128 каб.

03.09.

9.30 ч.

УП I част

доц.Т.Алексиева

 

128 каб.

03.09.

9.30 ч.

 

УП, IIчаст

доц.Т.Алексиева

 

128 каб.

29.08.

9.00 ч.

ПРЕ VIIIчаст

доц.Т.Алексиева

гл.ас.Св.Василева

 

 

 * Това е подадената до момента информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

span style= width=span style=/span id=