АРАБСКИ ПРОФИЛ с ръководител доц. д-р Цветомира Пашова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Специфичните курсове за профила са:

Специализиран превод арабски-английски-арабски,

Специализиран превод арабски-български-арабски,

Текстовост и преводна еквивалентност,

Художествен превод арабски-български,

Консекутивен превод арабски-български-арабски,

Симултанен превод арабски-български-арабски,

Софтуер за компютърно подпомогнат превод

 

Сред преподавателите по тези дисциплини са: Мая Ценова, Веселина Райжекова, Христина Чобанова, Мира Попова.