МП "Интерпретативна антропология" - специалисти

 

Library Studying

 

 

Условия за прием

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

Кандидатите, придобили вече магистърска степен, могат да бъдат приети единствено платено обучение.

 

За завършили чуждестранни университети

 

Изучавани дисциплини

 

 

Координатори на програмата

 

Доц. д-р Николай Папучиев
Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

 

тел.: 9308 308

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.