Магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Летен семестър 2022-2023

 

 

Дисциплина

Ден

Час

Езикът на рекламата

гл.ас. д-р Биляна Радева

Основни проблеми на редактирането и коригирането – гл.ас. д-р Биляна Радева

сряда

10.00-12.00, 139 каб.

 

практикум

Методи на изследване в социолингвистиката СИД

проф.дфн Красимира Алексова

сряда

14.00-16.00, 142 каб.

Устна комуникация – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

16.00 – 18.00, 147 каб.

Формални граматики

проф. д-р Петя Осенова

четвъртък

10.00-12.00, 147 каб.

от 23.03.23

Политическа и журналистическа реч

доц. д-р Надежда Сталянова

четвъртък

14.00 – 16.00, 147 каб.

от 16.03.23

Семиотика

проф. д-р Гергана Дачева

четвъртък

12.30 – 14.00, 147 каб.

 

 

Лекциите започват на 8.03.2023 г. Лекциите при проф. П.Осенова ще започнат от 23.03.23, а лекциите при доц. Сталянова – от 16.03.23 г.

Можете да се обръщате с въпроси към ръководителя на програмата проф. Гергана Дачева на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.