Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 05.01. - 12.02. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay / EasyPay .

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно з аповед РД 19-80/11.02.2020 г. ) .

 

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/7411

 

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2020/2021 уч. г.

Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си .

 

Подробна информация

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към

администратора на СУСИ за Факултета по славянски филологии инсп. Емилиян

Николов на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел. 9308 387.