Факултет по славянски филологии

Дати за държавни изпити –  2021 г.

 

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

16.10.2021 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (от 9.00 ч. в аудитория 160А)

    /събота/         /Взети са всички противоепидемични мерки за нормалното провеждане на изпита/       

23.10.2021 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (от 10.00 ч. в 160 ауд.)

    /събота/      (На 23.10. достъпът до университета ще бъде свободен. Не е необходимо да се представя зелен сертификат).     

04.11.2021 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БАЛКАНИСТИКА И СЛАВЯНСКА

   /четвъртък/    ФИЛОЛОГИЯ  (от 9.00 ч. в 148 ауд. Молим студентите да се явят най-късно в 8.30 пред залата).

  

05.11.2021 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (СФ и Балканистика)

     /петък/

Защита на дипломни работи по славянско езикознание – в 10.00 ч. в 149 каб.; защита на дипломни работи по славянски литератури – от 10.00 ч. в 156 каб.

Защита на дипломни работи по балканско езикознание  и по балканско литературознание - след уточнение с комисиите за час и зала.

 

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

Важно!

Във връзка с провеждането на Държавни изпити на 23.10.2021 г., на 4.11.2021 г. и на 5.11.2021 г. информираме студентите и членовете на комисиите, че достъпът до Университета и залите, в които ще се провеждат изпитите, ще става според т. 31 от Заповедта на Министъра на здравеопазването: „100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието, са ваксинирани или преболедували COVID 19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в обекта/на мероприятието).“

 

21.02.2022 г. /понеделник/ – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА  

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

 

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация

 

Резултатите от писмения  държавен  изпит по славянски литератури  ще се качат на сайта след 14.00 часа на 26.10.2021 г. Писмените работи  ще се показват на  желаещите на 28.10.2021 г. от 9 до 10.00 ч. в 156 каб.

 

Писмените работи по теоретичен сръбски и хърватски  език ще  се показват на 25.10.2021 г. от  14.00 до 15.00 ч. в 158 каб.

Теоретичен полски език – на 27.10.2021 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в 149 каб.

Теоретичен словашки език – 27.10.2021 г.  от 10.00 ч. в 158 каб.

Теоретичен украински език – 27.10.2021 г. от 13.00 до 14 .00 ч. в 158 каб.

Теоретичен чешки език – 28.10.2021 г. от 14.00 - 15.00 ч. в 158 каб.