Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете28.04.2021 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к, 1гр.
РФ, 4 к, 2гр. балканистика, 1 к. балканистика, 2 к.
балканистика, 3 к. балканистика, 4 к. балканистика, 5 к.
полска ф., 1 к. полска ф., 2 к. полска ф., 3 к.
полска ф., 4 к. полска ф., 5 к. словашка ф., 1к
словашка ф., 2к. словашка ф., 3к. словашка ф., 4к.
словашка ф., 5к. ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к.
ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к.
украинска ф., 1 к. украинска ф., 5к. украинска ф., 3к
украинска ф., 2к украинска ф., 4к чешка ф., 1 к.
чешка ф., 2 к. чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к.
чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Ангелов А. Атанасов А. Вачева
А. Градинарова А. Дамянова А. Димитрова
А. Замбова А. Илков А. Личева
А. Маврова А. Мирчева А. Панчев
А. Петров А. Радкова А. Стаменова
А. Сучец А.-М. Тотоманова А.Баранова
А.Ечевери А.Панчев А.Трифонова
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Паскалева Б. Пенчев
Б. Филипова Б.Радева В. Алексова
В. Атанасов В. Баничанска В. Велинова
В. Герджикова В. Гешев В. Делева
В. Драгулева Вл. Жобов В. Иванов
В. Игнатов Вл. Колев Вл. Манчев
Вл. Миланов В. Панайотов В. Пенчев
В. Савова В. Седефчева В. Стефанов
Вл. Гечова Вл. Игнатов Г. Ганева
Г. Петкова Д. Атанасова-Пенчева Д. Вакарелска
Д. Григоров Д. Денчева Д. Иванова
Д. Младенова Д. Савова Д. Тенев
Д. Фатер Д. Христова Д.Пеев
Д.Узунова Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова
Е. Македонска Е. Маркова Е. Меснянкина
Е. Митева Е. Раденкова Е. Стоянов
Е. Шпрагер Е.Търпоманова Ж. Жикова
Ж. Златева Ж. Павлович Ж. Станчева
И. Александрова И. Бирова И. Гугуланова
И. Иванов И. Първев И. Трифонова
И. Христова-Шомова И. Христова И. Чекова-Димитрова
И. Шехада Й. Павлович Й. Тишева
Й. Трифонова Й. Янкулова К. Адирков
К. Алексова К. Бахнева К. Войнова
К. Йорданова К. Кирилов К. Кокинова
К. Колева К. Михайлов К. Петрова
К. Пунева К. Седлакова К. Спасова
К.Теодосиев К. Христова К. Янакиев
К. Янев К. Янева Л. Видова
Л. Димитров Л. Желева Л. Ласкова
Л. Малинова Л. Ненковска Л. Павлова
Л. Терзийска М. Александрова М. Борисова
М. Виларова М. Джонова М. Димитрова
М. Илчевска М. Калинова М. Кирова
М. Кокинова М. Косева М. Маринова
М. Михайлова М. Младенова М. Николчина
М. Панева М. Радичева М. Русева
М. Славова М. Стефанов М. Тодорова
М. Тотоманова М. Хаздай Н. Александрова
Н. Аретов Н. Бечева Н. Вуков
Н. Генова Н. Делева Н. Иванова
Н. Кайчев Н. Михайлов Н. Михайлова
Н. Нечаева Н. Папучиев Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Книш
О. Ковачев Обучение онлайн Онлайн
П. Асенова П. Баракова П. Карагьозов
П. Костова П. Николова П. Петков
П. Стойчева П. Шишков П. Янева
П.Мартинова Петя Осенова Р. Александрова
Р. Бейлери Р. Божанкова Р. Бояджиев
Р. Василева Р. Влахова Р. Железарова
Р. Илчева Р. Камберова Р. Манова
Р. Парашкевова Р. Станков Р. Станчева
Р. Стефчева Св. Василева С. Данова
С. Димитрова С. Петкова Ст. Стойчев
Ст. Фетваджиева С. Хаджикосев С.Костова
Т. Алексиева Т. Ангелова Т. Бончева
Т. Дункова Т. Славова Ф. Христакуди
Цв. Аврамова Ц. Досева Ц. Иванова
Цв. Ралева Я. Сивилова  
Аудитории
109 124 124 (компютърен кабинет)
125 129 каб. 134
135 136 137
138 каб. 147 148
149 149-А 150
151 153 каб. 154
158 159 160
160-Б 160-В 176-Б
247-А 417 -ИЧС 428
430 - I-ви блок 437 439
ІІ фонетичен кабинет АУЛА Филологическа библиотека
Център "Дуйчев" обучение онлайн обучение_онлайн
Словакистичен кабинет (бл. 17) Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Украинистичен кабинет (бл. 17)
Украинистичен кабинет2 (бл. 17)  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (28.4.2021 г. 13:50)