Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете13.10.2021 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
РФ, 4 к., 1 гр. балканистика, 1 к. балканистика, 2 к.
балканистика, 3 к. балканистика, 4 к. балканистика, 5 к.
полска ф., 1 к. полска ф., 2 к. полска ф., 3 к.
полска ф., 4 к. полска ф., 5 к. слов. 2к
слов. 3 слов. 4к слов. 5к
слов.1к ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к.
ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к.
укр. 1к укр. 5к укр.2к
укр.3к укр.4к чешка ф. 1 к.
чешка ф. 2 к. чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к.
чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Александрова А. Атанасов А. Бояджиев
А. Вачева А. Дамянова А. Димитрова
А. Илков А. Личева А. Маврова
А. Мирчева А. Петров А. Радкова
А. Стаменова А. Сучац А. Трифонова
А.-М. Тотоманова А.Баранова А.Панчев
Ангел Ангелов Ани Бурова Б. Борисова
Б. Васич Б. Михайлова Б. Паскалева
Б. Пенчев Б. Радева Б. Филипова
В. Алексова В. Атанасов В. Велинова
В. Гечова В. Гешев В. Делева
В. Жобов В. Иванова В. Игнатов
В. Колев В. Манчев В. Миланов
В. Панайотов В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов В.Драгулева В.Иванов
Вл. Пенчев Г. Ганева Г. Дачева
Г. Петкова Д. Василева Д. Денчева
Д. Иванова Д. Младенова Д. Тенев
Д. Фатер Д. Христова Д. Атанасова-Пенчева
Д.Вакарелска Д.Григоров Д.Константинова
Д.Пеев Д.Савова Д.Узунова
Е. Анастасова Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова
Е. Македонска Е. Меснянкина Е. Раденкова
Е. Стоянов Е. Шпрагер Е.Търпоманова
Ж. Жикова Ж. Павлович Ж. Станчева
З. Танчева И. Александрова И. Бирова
И. Гугуланова И. Зиновиева И. Иванов
И. Манкова И. Първев И. Христова-Шомова
И. Христова И. Чекова Й. Сиракова
Й. Тишева К. Бахнева К. Войнова
К. Йорданова К. Кирилов К. Петрова
К. Пунева К. Седлакова К. Спасова
К. Теодосиев К. Христова К.Алексова
К.Михайлов Кр. Янев Л. Грозданова
Л. Желева Л. Ласкова Л. Миндова
Л. Ненковска Л. Павлова Л.Димитров
М. Александрова М. Джонова М. Димитрова
М. Илчевска М. Калинова М. Кирова
М. Конова М. Косева М. Маринова
М. Младенова М. Николчина М. Стефанов
М. Тодорова М. Хаздай М.Панева
М.Радичева Н. Александрова Н. Генов
Н. Генова Н. Делева Н. Иванова
Н. Кайчев Н. Михайлова Н. Нечаева
Н. Папучиев Н. Радованова Н. Сталянова
Н. Стоичкова Н. Стоянова Н. Чернокожев
О. Книш О. Ковачев П. Мартинова
П. Петков П. Стойчева П.Баракова
П.Николова Петя Осенова Пл. Костова
Р. Бейлери Р. Божанкова Р. Бояджиев
Р. Димчева Р. Железарова Р. Камберова
Р. Парашкевова Р. Станков Р. Станчева
Р. Стефчева С. Данова С. Димитрова
С. Иванова С. Петкова С. Стойчев
С. Фетваджиева Т. Алексиева Т. Ангелова
Т. Бончева Т. Дункова Т. Славова
Т. Цанкова Ф.Христакуди Х. Бояджиев
Хаджигеоргиева Ц. Аврамова Ц. Досева
Ц. Ралева Я.Сивилова  
Аудитории
109 124 125
129 134 135
136 137 148
149 /ПФ/ 149-А 150
151 А 151 балк 153к
154 158 159
160 160-Б 160-В
176-Б 247-А 65
АУЛА ІІ фонетичен кабинет 292
428 430 437
439 Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Филологическа библиотека
Център "Дуйчев" Словакистичен кабинет (бл. 17)  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (13.10.2021 г. 16:08)