Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете28.10.2020 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к., 1 гр.
РФ, 4 к., 2 гр. балканистика, 1 к. балканистика, 2 к.
балканистика, 3 к. балканистика, 4 к. балканистика, 5 к.
полска ф., 1 к. полска ф., 2 к. полска ф., 3 к.
полска ф., 4 к. полска ф., 5 к. слов. 2к
слов. 3 слов. 4к слов. 5к
слов.1к ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к.
ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к.
укр. 1к укр. 5к укр.2к
укр.3к укр.4к чешка ф. 1 к.
чешка ф. 2 к. чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к.
чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Александрова А. Атанасов А. Бояджиев
А. Варсано А. Вачева А. Дамянова
А. Димитрова А. Илков А. Личева
А. Маврова А. Мирчева А. Петров
А. Радкова А. Стаменова А. Сучац
А. Трифонова А.-М. Тотоманова А.Баранова
А.Ечевери А.Панчев Ангел Ангелов
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Паскалева Б. Пенчев
Б. Радева Б. Филипова В. Алексова
В. Атанасов В. Васева В. Велинова
В. Гечова В. Гешев В. Делева
В. Жобов В. Иванова В. Игнатов
В. Колев В. Манчев В. Миланов
В. Панайотов В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов В. Хоторн В.Драгулева
В.Иванов Вл. Пенчев Г. Ганева
Г. Дачева Г. Колев Г. Петкова
Д. Денчева Д. Иванова Д. Младенова
Д. Савова Д. Тенев Д. Фатер
Д. Христова Д. Атанасова-Пенчева Д.Вакарелска
Д.Григоров Д.Камбуров Д.Константинова
Д.Пеев Д.Савова Д.Узунова
Дист. обучение Дистанц. об. Дистанционно
Е. Анастасова Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова
Е. Македонска Е. Меснянкина Е. Раденкова
Е. Стоянов Е. Шпрагер Е.Търпоманова
Ж. Жикова Ж. Павлович Ж. Станчева
З. Евтимова И. Азарян И. Александрова
И. Бирова И. Гегова И. Гугуланова
И. Зиновиева И. Иванов И. Ланджев
И. Първев И. Христова-Шомова И. Христова
И. Чекова Й. Павлович Й. Сиракова
Й. Тишева К. Адирков К. Бахнева
К. Войнова К. Йорданова К. Кирилов
К. Кокинова К. Петрова К. Пунева
К. Радоев К. Спасова К. Теодосиев
К. Янева К.Алексова К.Михайлов
К.Станева Кр. Янев Л. Грозданова
Л. Желева Л. Жилев Л. Ласкова
Л. Миндова Л. Ненковска Л. Павлова
Л. Терзийска Л. Шверчек Л.Димитров
М. Александрова М. Вапцарова М. Виларова
М. Джонова М. Димитрова М. Дошен
М. Илчевска М. Йонова М. Калинова
М. Кирова М. Конова М. Косева
М. Маринова М. Младенова М. Николчина
М. Стефанов М. Тодорова М. Хаздай
М.Панева М.Радичева Н. Александрова
Н. Бечева Н. Генова Н. Делева
Н. Иванова Н. Кайчев Н. Михайлова
Н. Нечаева Н. Панова Н. Папучиев
Н. Радованова Н. Сталянова Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Книш
О. Ковачев О. Сорока ОНЛАЙН
Онлайн П. Карагьозов П. Мартинова
П. Паунова-Димитрова П. Петков П. Стойчева
П. Шишков П.Баракова П.Николова
Петя Осенова Пл. Костова Р. Бейлери
Р. Божанкова Р. Бояджиев Р. Влахова
Р. Димчева Р. Железарова Р. Камберова
Р. Манова Р. Парашкевова Р. Станков
Р. Станчева Р. Стефчева Р.Ляпова
С. Василева С. Данова С. Димитрова
С. Иванова С. Костова С. Петкова
С. Стойчев С. Фетваджиева Т. Алексиева
Т. Ангелова Т. Бончева Т. Дункова
Т. Славова Т. Цанкова Ф.Христакуди
Х. Бояджиев Хаджигеоргиева Ц. Аврамова
Ц. Досева Ц. Ралева Цв. Гаврилова
Ю. Узаничева Я.Сивилова ас. (словашки език)
онлайн онлайн-обучение  
Аудитории
109 124 125
129 134 135
136 137 138
147 148 149 /ПФ/
149-А 150 151 А
151 балк 153к 154
159 160 160-Б
160-В 176-Б 247-А
65 АУЛА ІІ фонетичен кабинет
292 428 430
437 Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Филологическа библиотека
Център "Дуйчев" Словакистичен кабинет (бл. 17)  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (28.10.2020 г. 16:41)