Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
109 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език - III част
109
Н. Бечева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език - I част (факултатив)
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Н. Бечева
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Н. Бечева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Исторически и културни реалии на Сърбия и Хърватия
109
Л. Миндова
ср. и х. ф., 1 к.
(лекция)
История на съответния славянски книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Стилистика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies