Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
134 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Албански език
134
А.Панчев
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
134
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Новогръцки език
134
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Балканско езикознание
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременна балканска история
134
Н. Кайчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
Теория на литературата
134
И. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Антична литература
134
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Увод в общото езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Теория на литературата
134
Е. Стоянов
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Средновековна балканска история
134
Р. Бояджиев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 4 к.
(лекция)
Културна антропология на балканските народи
134
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Литература на Българското Възраждане
134
Н. Александрова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Румънски език
134
Цв. Гаврилова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
134
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език
134
П. Петков
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies