Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
135 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически руски език VII част
135
Е. Меснянкина
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
Е. Меснянкина
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език І част
135
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
С. Петкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
135
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
135
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
135
П. Петков
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически курс по руски език ІII част
135
С. Петкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
135
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
135
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Увод в литературната теория
135
Е. Стоянов
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
Н. Нечаева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руска литература на ХХ век
135
К. Пунева
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Руски фолклор и руска етнология І/ІІ
135
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременен български език (морфология)
135
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на XX век - II част
135
К. Пунева
РФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
135
Б. Паскалева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Литературоведска терминология на руския език
135
Р. Парашкевова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език ІІІ част
135
Н. Нечаева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
135
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Магистърска програма Старобългарска литература
135
Пл. Костова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руски език
135
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies