Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
137 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Литература на Българското Възраждане
137
В. Игнатов
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
Кр. Янев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на словашката литература - ІII част
137
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Руска литература на ХIХ век
137
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
137
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременен български език. Морфология
137
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на ХIХ век
137
Л.Димитров
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
137
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
137
П. Шишков
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Западноевропейска литература
137
К. Спасова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Б. Паскалева
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Старобългарски език
137
П. Петков
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
Кр. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
137
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
137
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
137
В. Игнатов
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
Кр. Янев
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies