Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
148 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
148
М.Радичева
чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Руски език
148
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
148
П. Петков
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
148
А. Дамянова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
История на българския книжовен език
148
Г. Дачева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
148
К. Спасова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
148
С. Данова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на ХIХ век
148
К. Пунева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Методика на обучението по български език
148
А. Петров
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Синтаксис на българския език
148
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Славянски литератури
148
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - II част
148
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
148
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Общо езикознание - I част
148
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Западноевропейска литература
148
Б. Паскалева
БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Лексикология на българския език
148
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на славянските литератури - I част
148
Ани Бурова
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Старобългарска литература
148
Д.Узунова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
148
В. Миланов
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies