Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
149 /ПФ/ 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език V част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език - III част
149 /ПФ/
М. Виларова
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език - III част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Работа с текст на полски език (факултатив)
149 /ПФ/
А.Ечевери
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Исторически и културни реалии на Полша
149 /ПФ/
К. Бахнева
полска ф., 1 к.
(лекция)
Практически полски език VІI част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
Съвременен полски език - фонетика и фонология
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 2 к.
(лекция)
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Стилистика на полския език
149 /ПФ/
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(лекция)
История на полския книжовен език
149 /ПФ/
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies