Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
151 балк 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Новогръцки език
151 балк
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Новогръцки език 3 част
151 балк
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Новогръцка литература
151 балк
Ф.Христакуди
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
Румънски език 5 част
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Румънски език
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Новогръцки език
151 балк
А. Трифонова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Албански език 4 част
151 балк
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Антична история
151 балк
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Румънска литература 2 част
151 балк
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Индоевропейско езикознание 1 част
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Румънски език
151 балк
М. Хаздай
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Религии и култове на Балканите
151 балк
А. Бояджиев
балканистика, 4 к.
(лекция)
Османската култура и Балканите
151 балк
С. Иванова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Индоевропейско езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
СИД/Западен език
151 балк
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Албанска литература
151 балк
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies