Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
154 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен словашки език -фонетика и фонология
154
В. Панайотов
слов. 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Втори славянски език - II част (украински)
154
Л. Желева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - II част (словенски)
154
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на словашкия език
154
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на украинската литература - ІII част
154
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Стилистика на съответния славянски език
154
В. Панайотов
слов. 5к
(лекция)
Исторически и културни реалии на Украйна
154
Л. Терзийска
укр. 1к
(лекция)
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Практика на превода по съответния славянски език
154
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies