Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
159 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Руски език - III част
159
Ц. Досева
слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Руски език
159
Ц. Досева
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на чешката литература - ІII част
159
Д.Григоров
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
История на словашката литература - І част
159
Д.Григоров
слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен сръбски и хърватски език - фонетика и фонология
159
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - III част
159
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Стилистика на чешкия език
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език VII част
159
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Руски език
159
Ц. Досева
полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. слов. 2к
(упражнение)
Практически украински език VII част
159
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - I част
159
Е. Стоянов
чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица)
укр. 1к слов.1к
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
слов. 4к полска ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
Общо езикознание - I част
159
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
Антропология на славянските народи
159
М. Маринова
укр. 1к слов.1к полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Славянски литератури
159
В. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies