Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
160 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарски език
160
А. Димитрова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Литература на Българското Възраждане
160
С. Данова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Увод в общото езикознание
160
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Българска литература от Първата световна война до наши дни
160
В. Стефанов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Старобългарски език
160
П. Петков
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език - II част
160
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
История на българския език
160
М.Панева
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Руски фолклор и руска етнология
160
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
История на българския език
160
М.Панева
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
160
К. Спасова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на ХIХ век
160
К. Пунева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
160
В. Колев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
160
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Увод в литературната теория
160
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
160
К. Спасова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (морфология)
160
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
СИД "Социолингвистика"
160
Ангел Ангелов
ср. и х. ф., 3 к. слов. 3 чешка ф., 3 к.
(лекция)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
160
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies