Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
БФ, 2 к., 4 гр. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Руска литература на ХIХ век /само на 9 и 16.11 /
АУЛА
Л.Димитров
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
136
С. Данова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Старобългарска литература /само на 12 и 26.11/
Онлайн Д. Атанасова-Пенчева
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Западноевропейска литература
65
О. Ковачев
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Руска литература на ХIХ век
137
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Българска диалектология
136
П. Шишков
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Морфология на българския език
136
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Западноевропейска литература
137
К. Спасова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Лит. на Бълг. Възраждане /само на 3 и 17.11/
АУЛА
Н. Чернокожев
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Морфология на бълг. ез. в АУЛА/ само на 5 и 19.11// Старобългарски език - онлайн/само на 12 и 26.11/
АУЛА
Петя Осенова
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Диалектология на българския език
65
В. Жобов
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Старобългарски език
137
П. Петков
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарска литература
137
Д.Узунова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies