Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
укр.3к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
педагогическа практика Практически украински език V част
428
Р. Камберова
укр.3к
(упражнение)
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(лекция)
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Руски език - III част
150
Ц. Досева
укр.3к полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
История на украинската литература - І част
153к
В. Колев
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. укр.3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
 
 
 
Съвременен български език ІI част - морфология и синтаксис
онлайн-обучение Б. Радева
укр.3к чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Лексика и фразеология на украинския език - I част (факултатив)
428
О. Книш
укр.3к
(упражнение)
Практически украински език V част
428
Л. Желева
укр.3к
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
428
П. Мартинова
укр.3к
(лекция)
 
 
 
Руска литература от ХХ век
ОНЛАЙН Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
428
П. Мартинова
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
ОНЛАЙН Г. Петкова
укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
педагогическа практика  
 
 
СИД "Увод в християнството"
150
П. Петков
слов. 4к укр.4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies