Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
укр.4к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Делова кореспонденция на украинския език (факултатив)
160-Б
Р. Камберова
укр.4к
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на българския език
онлайн-обучение А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Практически украински език VII част
437
В.Драгулева
укр.4к
(упражнение)
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
История на българския език
Онлайн А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Втори славянски език - II част (полски)
153к
М. Тодорова
укр.4к
(упражнение)
История на украинската литература - ІII част
154
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Историческа граматика на украинския език
430
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
Практически украински език VII част
430
Ю. Узаничева
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Историческа граматика на украинския език
430
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
Педагогика
150
М. Косева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к. слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Педагогика
Онлайн К. Теодосиев
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к полска ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(лекция)
СИД "Увод в християнството"
150
П. Петков
слов. 4к укр.4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies