Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
Онлайн 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Синтаксис на българския език
Онлайн Б. Радева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис на българския език
Онлайн Б. Радева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарска литература /само на 12 и 26.11/
Онлайн Д. Атанасова-Пенчева
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на полската литература - ІII част
Онлайн К. Бахнева
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Синтаксис на българския език
Онлайн Б. Радева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
История на българския език
Онлайн А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарска литература
Онлайн В. Савова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Южнославянски литератури
Онлайн И. Христова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на полската литература - І част
Онлайн К. Бахнева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Превод на фразеология
Онлайн Е. Раденкова
РФ, 4 к., 2 гр. РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Старобългарска литература
Онлайн В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Руска литература на ХIХ век - II част
Онлайн А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
Онлайн К. Теодосиев
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к полска ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
Старобългарска литература
Онлайн В. Савова
слов. 2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. укр.2к
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies