Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
чешка ф., 5 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Теория на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Първата световна война до наши дни
160
В. Стефанов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски семинар
150
Ани Бурова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
150
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Българска литература от Първата световна война до наши дни
150
Н. Стоянова
укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. слов. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Практически чешки език VII част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Стилистика на чешкия език
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
История на чешкия книжовен език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(лекция)
Практически чешки език VII част
160-В
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически чешки език VII част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
А.Ечевери Б. Васич Р. Камберова В. Панайотов Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к
История на чешкия книжовен език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Практика на превода по съответния славянски език
160-Б
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова Ж. Павлович Л. Желева Р. Камберова Д.Константинова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Магистърски литературоведски курс
онлайн-обучение П. Карагьозов
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies