Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
ср. и х. ф., 4 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
148
М.Радичева
чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Историческа граматика насръбския и хърватски език
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
История на българския език
онлайн-обучение А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
Втори славянски език - II част (словенски)
154
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Историческа граматика на сръбския и хърватски език
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
История на българския език
Онлайн А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
Дистанц. об. Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
153к
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
Дист. обучение И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език VII част
109
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Педагогика
150
М. Косева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к. слов. 4к
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
Онлайн К. Теодосиев
ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к полска ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(лекция)
СИД "Увод в християнството"
150
П. Петков
слов. 4к укр.4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies