Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец ноември
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически руски език I част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Новогръцки език
ІІ фонетичен кабинет
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
В. Алексова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически курс по руски език ІII част
ІІ фонетичен кабинет
В. Манчев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Младенова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
А. Сучац Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Албански език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Делова кореспонденция на полския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
А.Ечевери Б. Васич Р. Камберова В. Панайотов Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М.Радичева
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова Ж. Павлович Л. Желева Р. Камберова Д.Константинова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.10.2020 г. 16:41
Sofia University, Faculty of Slavic Studies